Montessorischool Westervoort Homepagina

Welkom op de site van Montessorischool Westervoort. Twee unieke onderwijsconcepten onder één dak!

Komt u ook een kijkje nemen in onze prachtige school?

Met ingang van dit schooljaar is Montessorischool Westervoort een Montessori Kindcentrum geworden en kunt u gebruik maken van voor- en naschoolse opvang en peuteropvang, aangeboden door Puck&Co.

Montessorischool Westervoort bestaat 10 jaar

De Montessorischool bestaat sinds 2007 in Westervoort en heeft haar bestaansrecht bewezen. We zijn een bruisende school waar kinderen al 10 jaar met veel plezier hun talenten kunnen ontwikkelen. En dat gaan we vieren we! Op vrijdag 27 januari hebben we dit al gevierd met onze kinderen en ouders! Kijk op onze Facebook om een indruk te krijgen van dit feestje!

Op woensdag 24 mei 2017 worden alle oud-leerlingen, ouders en collega’s uitgenodigd om elkaar te ontmoeten tijdens een reünie. Aanmelden kan via onze Facebook. Ook zijn er op de site vele foto’s te vinden!

 

Open dagen

Ook dit schooljaar bent u van harte welkom om onze school in actie te zien tijdens de open dagen. Deze zullen plaatsvinden op dinsdag 14 maart en op zaterdag 1 april. Indien deze dagen niet uitkomen in uw planning, kunt u altijd via ons mailadres directie@montessorischoolwestervoort.nl of telefonisch een andere afspraak maken. Wij hopen u snel te zien!

Dinsdag 14 maart

9.00 – 10.00 uur informatie Montessori afdeling

10.30 – 11.30 uur informatie DaVinci afdeling

Zaterdag 1 april

11.00 tot 14.00 uur

 

Onze school

In de vier montessori-groepen van Montessorischool Westervoort wordt onderwijs gegeven volgens de principes van Maria Montessori aangevuld met inzichten en materialen van nu. Dit onderwijs is gericht op en geschikt voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Montessori onderwijs in Westervoort is modern onderwijs dat door de inspecteur op meerdere punten als goed beoordeeld is in 2016.

In de twee DaVinci groepen wordt full-time onderwijs gegeven aan hoogbegaafde kinderen (Leonardo onderwijs). In het hb-onderwijs wordt de lesstof zeer gecompact aangeboden en krijgen de kinderen veel verrijking met projecten die buiten de reguliere lesstof vallen. Zelfstandigheid, zelfsturing, zelfcontrole zijn kernwoorden op deze afdeling. De inspecteur gaf in 2016 ook deze afdeling een goede beoordeling.

Onze visie

Montessorischool Westervoort is de school waar je op zoek gaat naar je passie, waar je jezelf mag uitdagen, waar je individuele leerbehoeften centraal staan en je je groei afmeet aan jezelf, niet aan andere kinderen.

 

Twee onderwijsconcepten en een plusklas

Kinderen met een zeer uiteenlopende onderwijsbehoefte vinden hun plek op onze school. Voor alle kinderen is er het reguliere lesaanbod van de Montessori-afdeling. Kinderen die meer aankunnen bieden we onder schooltijd Spaanse les, schaakles of de plusklas aan. Voor hoogbegaafde kinderen is er de optie om naar de DaVinci-afdeling te gaan, een voltijds onderwijsconcept ontstaan uit het Leonardo onderwijs.

Onderwijsinspectie

In januari 2016 heeft de onderwijsinspectie het onderwijs op de Montessori-afdeling en de DaVinci-afdeling beoordeeld. De inspecteur was bijzonder lovend over de opzet en de uitvoering van het onderwijs. We hebben een goede beoordeling op de punten pedagogisch klimaat, veiligheid en kwaliteitscultuur. Het volledige rapport is te lezen op de site van de inspectie.

 

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken, de sfeer te proeven en een afspraak te maken voor een gesprek. In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school.

Schermafbeelding 2016-04-09 om 14.16.28

Montessorischool Westervoort

De school waar groei in zit

Adres

Paepestraat 23
6931 CP Westervoort

Telefoon

026 - 3120924

e-mail

directie@montessorischoolwestervoort.nl